TOPIK 1~2 DarajaTayyorgarlik uchun kerakli narsalar: kolonka, naushnik va boshqa tovush uskunalari
Eshitish
8
Savollar
9
Daqiqa
O'qish
12
Savollar
11
Daqiqa

Oson so'zlar(misol: rang,taom, fasl) va oson gaplar(misol: Akam kitob o'qiydi)ni tushuna olasiz.

Kundalik hayotda ko'p uchraydigan mavzu(misol: oila, narsa sotib olish) haqida koreys gaplarni tushunib ishlata olasiz.

TOPIK 3~4 DarajaTayyorgarlik uchun kerakli narsalar: kolonka, naushnik va boshqa tovush uskunalari
Eshitish
12
Savollar
14
Daqiqa
O'qish
13
Savollar
16
Daqiqa

Oddiy mavzular(misol: mening tajribam, do'st, sayoxat) haqida gap yoki suhbatlarni tushunib o'zingizni fikringizni koreys tilida ifodalay olasiz.

O'zingiz qiziqgan narsalar yoki kundalik hayotga aloqador gaplarni va suhbatni tushunib koreys tilida ifodalay olasiz.

TOPIK 5~6 DarajaTayyorgarlik uchun kerakli narsalar: kolonka, naushnik va boshqa tovush uskunalari
Eshitish
12
Savollar
15
Daqiqa
O'qish
12
Savollar
15
Daqiqa

Jamiyatga aloqador mavzu(misol: siyosat, iqtisodiyot, madaniyat)da gap yoki suhbatni tushunib o'zingizni fiqringizni to'g'ri ifodalay olasiz.

Ixtisoslashgan mavzu(misol: jamiyatshunoslik, ilm fan, tarix) yoki boshqa mavhum mavzularda gaplar va suhbatlarni tushunib o'zingizni fikringizni aniq va to'g'ri ifodalay olasiz.