Онлайнаар багштай хамт
Солонгос хэл сураарай.

yalliyalli

Through practice
Korean level up

#LevelUp

#Grammar

#Expressions

yalliyalli

With any topics
Korean speaking session

#Friendly

#Fun

#Convinient

yalliyalli

TOPIK 1 удаа өгөөд л тэнцэх боломжтой юу? Боломжтой!

#хязгааргүй

#үнэгүй

yalliyalli

Солонгос хэл анх удаа
сурах гэж байна уу?

#анхлансуралцагч

#амархан

#эххэлээр

yalliyalli

Онлайнаар багштай хамт
Солонгос хэл сураарай.

yalliyalli

Through practice
Korean level up

#LevelUp

#Grammar

#Expressions

yalliyalli

Энэ багш ямар байна?
Олон суралцагч энэ багшийг захиалсан.

Солонгос хэлийг өөрийн төрөлх хэлээр хялбархан эхлээрэй

Төрөл бүрийн контентийг     -с үзнэ үү

Суралцагчдын сэтгэгдэлийг сонсоорой