Những điều cần lưu ý khi nạp điểm
 • - Số điểm có thể nạp thêm tối thiểu là 10P.
 • - Giá trị của 10P phụ thuộc vào tỷ giá hối đoái theo đơn vị tiền tệ mà người dùng thanh toán.
 • - Điểm có giá trị sử dụng tới 5 năm kể từ ngày nạp.
 • - Sau 5 năm kể từ ngày nạp, toàn bộ số điểm sẽ tự động hết hạn. Bạn sẽ không thể khôi phục và hoàn lại điểm sau khi đã quá hạn.
 • - Số điểm bạn nạp sẽ được cộng thêm vào tổng điểm tích luỹ để sử dụng.
 • - Khi bạn xoá tài khoản, toàn bộ điểm cũng sẽ bị xoá.
Hoàn và huỷ điểm
 • - Điểm chỉ có thể được nạp và hoàn lại tại trang web YalliYalli.
 • - Trong trường hợp bạn chưa sử dụng điểm trong số điểm đã nạp, bạn có thể yêu cầu hoàn lại toàn bộ trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua.
 • - Số điểm được YalliYalli cung cấp miễn phí qua các sự kiện sẽ không được hoàn lại.
 • - Mỗi lần nạp điểm cần một yêu cầu hoàn lại riêng. Không thể yêu cầu hoàn lại toàn bộ số điểm hiện có.
 • - Việc hoàn tiền sẽ được xử lý trong vòng 7 ngày thông qua cách thức thanh toán của thành viên.
 • - Nếu thành viên bị phát hiện đã nạp điểm theo cách trái pháp luật, như lấy trộm tên và thông tin thanh toán của người khác, việc hoàn tiền sẽ bị từ chối.
Điểm không được hoàn lại
 • - Trong trường hợp thành viên không có mặt tại lớp học theo lịch hẹn hoặc đến trễ vì lý do cá nhân, người dùng sẽ không được hoàn tiền cho thời gian vắng mặt đó. Các vấn đề cá nhân của thành viên bao gồm lỗi thiết bị (Máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh, v.v...), vấn đề về phần mềm và phần cứng, vấn đề kết nối Internet.
Sử dụng và hoàn lại dịch vụ Kết quả kiểm tra
 • - Kết quả kiểm tra là một nội dung mất phí nên bạn chỉ có thể sử dụng sau khi trả khoản phí này. Dịch vụ này không thể được mua bằng điểm mà cần phải thanh toán trực tiếp.
 • - Kết quả kiểm tra là không thể được hoàn lại. Không có giới hạn về thời gian sử dụng sau khi mua, nhưng điều này có thể sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào chính sách vận hành dịch vụ của công ty.