TOPIK 1~2 CấpChuẩn bị: Các thiết bị âm thanh như loa, tai nghe, v.v.
Nghe
8
Câu hỏi
9
phút
Đọc
12
Câu hỏi
11
phút

Các từ đơn giản (ví dụ: màu sắc, thực phẩm, mùa, v.v.) và có thể hiểu những câu đơn giản (ví dụ: anh trai tôi đang đọc sách).

Các chủ đề quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày (ví dụ: gia đình, mua sắm, v.v.) Có thể hiểu và sử dụng các câu tiếng Hàn.

TOPIK 3~4 CấpChuẩn bị: Các thiết bị âm thanh như loa, tai nghe, v.v.
Nghe
12
Câu hỏi
14
phút
Đọc
13
Câu hỏi
16
phút

Các chủ đề quen thuộc (ví dụ: trải nghiệm, bạn bè, du lịch, v.v.), có thể diễn đạt bằng tiếng Hàn, hiểu văn bản và cuộc trò chuyện và bày tỏ ý kiến.

Về sở thích cá nhân hoặc cuộc sống hàng ngày, có thể diễn đạt bằng tiếng Hàn, hiểu văn bản và cuộc trò chuyện và bày tỏ ý kiến.

TOPIK 5~6 CấpChuẩn bị: Các thiết bị âm thanh như loa, tai nghe, v.v.
Nghe
12
Câu hỏi
15
phút
Đọc
12
Câu hỏi
15
phút

Về các chủ đề xã hội (ví dụ: chính trị, kinh tế, văn hóa, v.v.) hiểu văn bản và hội thoại, có thể bày tỏ ý kiến ​​của mình một cách thích hợp.

Chủ đề chuyên ngành (ví dụ: xã hội học, khoa học tự nhiên, lịch sử, v.v.); hoặc hiểu các văn bản và bài diễn văn về các chủ đề trừu tượng, diễn đạt ý kiến một cách rõ ràng và trôi chảy.