TOPIK Chuẩn bị: Các thiết bị âm thanh như loa, tai nghe, v.v.
Nghe
30
Câu hỏi
40
phút
Đọc
40
Câu hỏi
60
phút

Cấp 1: Có thể nhận được visa định cư kết hôn quốc tế

Cấp 2: visa học tiếng D-4 có thể làm việc bán thời gian

TOPIK Chuẩn bị: Các thiết bị âm thanh như loa, tai nghe, v.v.
Nghe
50
Câu hỏi
60
phút
Đọc
50
Câu hỏi
70
phút

Cấp 3: tiêu chuẩn nhập học vào các khóa học tiếng Hàn của trường đại học Hàn Quốc cho sinh viên nước ngoài, có thể nhận được visa làm việc E-7

Cấp 4: Tiêu chuẩn Tốt nghiệp Đại học Hàn Quốc dành cho Sinh viên Quốc tế

Cấp 5: Điểm cộng thêm khi xin việc tại công ty Hàn Quốc

Cấp 6: Đủ điều kiện để đăng ký làm giáo viên dạy tiếng Hàn tại Viện Ngôn ngữ Hàn Quốc Quốc gia