TOPIK Бэлдэх зүйлс : спикер, чихэвч зэрэг сонсох төхөөрөмж
Сонсох
30
Асуулт
40
Минут
Унших
40
Асуулт
60
Минут

1-р шат : Глобал хурим цагаачлалын виз авах боломжтой

2-р шат : D-4 виз хэлний бэлтгэлийн сурагчид цагийн ажил хийх боломжтой

TOPIK Бэлдэх зүйлс : спикер, чихэвч зэрэг сонсох төхөөрөмж
Сонсох
50
Асуулт
60
Минут
Унших
50
Асуулт
70
Минут

3-р шат : Гадаад оюутны Солонгосын их дээд сургуулийн Солонгос хэлний сургалтанд элсэн орох түвшин, E-7 ажлын виз авах боломж

4-р шат : Гадаад оюутны Солонгос их дээд сургууль төгсөх түвшин

5-р шат : Солонгос компанид ажилд орох үед давуу талтай

6-р шат : Солонгос хэлний үндэсний хүрээлэнгийн Солонгос хэлний багшлах эрх авах шалгалт өгөх боломж